Millainen on hyvä Finnish Comms Awards entry?

Hyvä kilpailutyö on tarina, jossa on haasteita, sankareita, jännitystä, voitto & opetus – kerro tarina! Kilpailussa painotetaan pitkäjänteistä yhteistyötä, strategista ajattelua ja mitattavia tavoitteita. Tuo rohkeasti esille työnne vaikuttavuus.

Katso 25.8.2021 pidetyn webinaarin Näin voitetaan Finnish Comms Awards -tallenne täältä.

 

Hyvästä kilpailutyöstä käy ilmi asiakas- ja toimistoymmärrys. Kerro siis tuomaristolle miten päädyitte kampanjan oivaltaviin ratkaisuihin. Tuo ilmi miten asiakasymmärryksen kautta toimisto tiesi, miten pystyi auttamaan asiakasta saavuttamaan tavoitteensa tai ratkaisemaan ongelmansa.

Tutustu etukäteen kategorioiden kuvauksiin. Jokainen työ kirjoitetaan erikseen kuhunkin kategoriaan sopivaksi. Voit liittää kisatyöhön mukaan videon täydentämään ja elävöittämään kirjallista osuutta.

  • Pituus max2 * A4 (PDF)
  • Asiakaskilpailutyöt kirjoitetaan nimettöminä, ei toimistojen tunnisteita, asiakkaan nimi näkyy.

Kilpailutyön rakenne

  • Lähtötilanne ja tavoitteet
  • Strategia
  • Toteutus
  • Tulokset
  • Asiakasyhteistyö: liiitä mukaan asiakkaan lausunto työstä, josta käy ilmi merkityksellisyys liiketoiminnalle.

Muista kohderyhmä

Kirjoitat viestinnän huippuammattilaisille. He tietävät viestinnästä paljon ja ymmärtävät sitä. Jätä kaikki epäolennainen ja itsestään selvä pois. Jokainen lyhennetty sekunti tuomariston ajasta parantaa mahdollisuuksia.

Tuomaristolla on hirveästi luettavaa ja vähän aikaa. Sellainen kilpailutyö, josta olennainen erottuu helposti, pärjää paremmin kuin vaikeaselkoinen. Lyhennä, lyhennä ja lyhennä. Saksi pois kaikki, millä ei ole merkitystä.

  • Tuomaristo antaa lyhyen perustelun jokaiselle kilpailutyölle. Ansiokasta: työssä on kiteytetty hyvin liiketoiminnan ongelma ja sen viestinnällinen ratkaisu. Parannettavaa: tulosten arviointi on keskeneräinen vaikka tulokset ovat hyvät, eivät vielä riitä palkitsemiseen.

Pitchaus on loppurutistus

Se mikä erottaa Finnish Comms Awardsin muista kilpailuista on kilpailun 2. vaihe, jolloin tuomaristo valitsee voittajan osallistujien pitchausten perusteella. Shortlistatuilla kilpailijoilla on viikko aikaa valmistella voittava puheenvuoro.

Pitchaukseen on käytettävissä 5 minuuttia, jonka jälkeen tuomaristolla on mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä toiset 5 minuuttia. Aikataulu on tiukka, joten kannattaa valmistautua huolella.

Kilpailijat saavat käyttää tukimateriaaleja ja annamme tarvittaessa lisäohjeita pitchaukseen.