Kurion Zero Exclusionista vuoden viestintätyö ja Kuriosta vuoden viestintätoimisto

Kurion Mantsiselle ja Nesteelle toteuttama Zero Exclusion valittiin Vuoden viestintätyöksi Finnish Comms Awards 2020 -kilpailussa. Vuoden viestintätoimistona palkittiin sosiaalisen median toimisto Kurio, Vuoden ajatusjohtajana Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala sekä parhaana pitchaajana Vilja Vehkaoja ja Vuoden viestintäkonsulttina Susanna Isohanni Viestintätoimisto Drumista.

Vahvan strategisen ja luovan näkemyksen sekä tehokkaan toteutuksen yhdistelmänä syntyy erittäin vaikuttavaa viestintää. Tämä tuli jälleen todistetuksi Finnish Comms Awards 2020 -kilpailussa. Kirkkaimmat helmet tästä fantastisten töiden joukosta erottuivat erityisesti rohkeudellaan, mutta moni myös kilpailun ydinidean mukaisesti pitkäjänteisellä asiakasyhteistyöllään.

SANOO KILPAILUN PÄÄTUOMARI JA HILL + KNOWLTON STRATEGIESIN TOIMITUSJOHTAJA TARJA JUSSILA

Vuoden viestintätyössä haettiin näkyvyyttä ja lisää myyntiä Mantsinen Oy:n materiaalienkäsittelykoneille ja Nesteen uusiutuville polttoaineille. Maailman tarkimmalla materiaalinkäsittelykoneella maalattiin tauluja teemasta Toivo. Taitelijoiksi kutsuttiin kolme nuorta aloittelevaa taiteilijaa. Heidät koulutettiin ohjaamaan konetta ja maalaamaan tauluja nostokurkeen kiinnitetyllä pensselillä. Tuloksena oli kymmenien miljoonien silmäparien kansainvälinen näkyvyys.

Kilpailussamme on vuosi vuodelta luovempia viestintäideoita, joilla kasvatetaan asiakkaan myyntiä ja bisnestä. Kilpailutöistä näkee sen, että viestintä on osa yritysten strategiaa ja sillä tavoitellaan suoraan liiketoiminnallisia tavoitteita.

SANOO MTL:N TOIMITUSJOHTAJA TARJA VIRMALA

Kurio vei myös Vuoden viestintätoimisto -tittelin.

Kurio on näkemyksellinen ja luova toimisto, joka on ollut omalla sarallaan uranuurtaja. Toimisto on noteerattu kansainvälisesti ja se on voittanut useita alan palkintoja maailmalla. Asiakkaat kiittävät sitä pulppuavista ideoista ja unohtumattomien bränditekojen ideoimisesta ja toteutuksesta.

TARJA JUSSILA PERUSTELEE VALINTAA

Vuoden viestintäkonsultiksi tuomaristo valitsi Viestintätoimisto Drumin Susanna Isohannin.

Susanna Isohanni on laaja-alainen ja taktinen viestinnän osaaja. Hän suhtautuu viestintään tavoitteellisesti ja osaa tuoda esiin sen strategisen merkityksen organisaatioiden johdolle. Hän on pystynyt rakentamaan luottamuksen asiakkaidensa kanssa ja tämä näkyy myös useina palkintoina erilaisissa kilpailuissa.

SANOTAAN TUOMARISTON PERUSTELUISSA

Vuoden ajatusjohtajaksi tuomaristo valitsi Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesalan.

Timo Vesala on noussut lyhyessä ajassa talouden näkyvimpien kommentaattorien joukkoon. Hän on vakiinnuttanut asemansa oman alansa johtavana asiantuntijana.

TUOMARISTO PERUSTELEE

Kilpailun parhaan pitchaajan tittelin voitti Viestintätoimisto Drumin Vilja Vehkaoja. Jokainen työ pitchattiin tuomaristolle ja Vehkaojan myyntipuhetta pidettiin vakuuttavimpana.

Vilja Vehkaojan soljuva puheenvuoro tehosi tuomaristoon. Rauhallisella ja varmalla ulosannilla hän sai meidät puolelleen. Hän osasi välittää meille innostuksensa.

TUOMARISTO PERUSTELEE

Voittajat kategorioittain ja perustelut ovat seuraavat:

Kauppa & Palvelut

Tutti Frutti TikTok Toolkit
Fazer Makeiset & Kurio

Pirteä, hyväntuulinen, innostava ja raikas työ. Mediavalinta natsasi erinomaisesti kohdeyleisöön.  Kisatyö on erinomainen esimerkki niche-tuotteen, -keinojen ja -median yhteenlasketusta voimasta. Tulokset olivat erittäin vaikuttavia.

Lifestyle, terveys ja hyvinvointi

Kansallinen Liiga
Suomen Palloliitto ry & TBWA\Helsinki

Hienosti sisäistetty asiakasnäkemys ja erinomainen strateginen ote. Niiden pohjalta toteutettiin rohkeasti pitkälle tulevaisuuteen kantavaa uudistusta. Kohdeyleisö on valittu oivaltavasti, toimenpiteet olivat täsmällisiä myös kansainvälisessä ympäristössä. Työ sai aikaan ajattelun muutoksen myös Suomen ulkopuolella.

Teknologia

Telia Esports Series
Telia Finland Oyj & TBWA\Helsinki

Napakka luova idea ja sen ympärille rakennettu haasteellisen kohderyhmän tavoittava viestintä. Näyttävässä ja monikanavaisessa toteutuksessa on yhdistetty markkinointia ja viestintää. On ymmärretty syvin ydin: lajin sydämeen on mahdollista päästä edistämällä lajia itse. Vastattiin hienosti asiakkaan kahteen haasteeseen: saatiin imagohyötyjä ja lisättiin myyntiä uudehkolla liiketoiminnan alueella.

Pro Bono

#mitakuuluu – Tue kahdella sanalla
MIELI Suomen Mielenterveys ry / Itsemurhien ehkäisykeskus, Viestintätoimisto Manifesto & Bob the Robot

Itsemurhien ehkäisyyn on tartuttu rohkeasti suuntaamalla viestintä itsetuhoisten ihmisten läheisille, mutta annettu myös ääni itsemurhaa joskus hautoneille, kokemusasiantuntijoille. Viestintä on toteutettu monikanavaisesti ja myös ansiokkaasti ansaittua mediaa ja vaikuttajia käyttäen. Kanavavalinnoissa on ymmärretty nuorten tavoitettavuus heille merkityksellisissä medioissa. Konkreettiset tavoitteet on hienosti saavutettu.

Kriisi- ja poikkeustilaviestintä

Liiketoiminta vaakalaudalla – kyberhyökkäys pysäytti
Mobimus Oy / Taloyhtio.Info & Netprofile, Lexia

Hieno pelastustarina. Kokonaistilanne otettiin nopeasti haltuun, toimisto toimi ripeästi ja selkeästi. Tiivis yhteistyö eri osapuolten, erityisesti juridisen neuvonantajan kanssa nousi arvoonsa. Asiakkaan liiketoimintaedellytysten ja maineen kannalta kriittinen tilanne saatiin haltuun ennen kriisin eskaloitumista. Tehokkaasti ja tuloksekkaasti hoidettua kriisiviestintää.

Vastuullisuusviestintä

Telia #yhdessä – Yli tuhat autettua pienyrittäjää yhdellä idealla
Telia Finland Oyj & TBWA\Helsinki

Mahdollinen suunnannäyttäjä koronapandemian vuoksi pieleen menneiden markkinointi- ja viestintäkampanjoiden suunnittelussa. Poikkeustilannehaasteeseen tartuttiin ainutlaatuisella, oivaltavalla ja konkreettisella tavalla. Erinomaista tilannetajua antaa asiakkaan ja omat sekä ostetut kanavat muiden käyttöön ja auttaa näin ahdinkoon joutuneita pk-yrittäjiä.

Julkishallinto ja järjestöt

Onko ruokasi mistään kotoisin?
Maa- ja metsätalousministeriö & Kaiku Helsinki

Arvostusmuutoskampanja, mitattavissa oleva tavoite, haasteellinen kohderyhmä: nuoret aikuiset. Sekä moderneja lähestymistapoja että perinteistä asiantuntijaviestintää. Herättelyyn painottuva viestintä sai runsaasti huomiota. Erityinen kiitos viestinnän onnistumista mittaavasta vertailututkimuksesta.

 

Strateginen viestintäkonsultointi

Kuntarahoitus – Harmaasta eminenssistä näkyväksi asiantuntijaksi
Kuntarahoitus & SEK

Asiakkaan profiilin selkeät ongelmakohdat tunnistettiin hyvin. Niitä taklattiin pitkäjänteisesti ja ammattimaisesti. Perinteisillä strategisilla valinnoilla saatiin kiitettävän kokonaisvaltainen, raikas ja moderni toteutus. Organisaation olemassaolon tarkoitus on oivallisesti kiteytetty lupaukseen asiakkaalle. Tarkka suunnittelu on johtanut hienoihin tuloksiin ja korkeaan asiakastyytyväisyyteen.

Teollisuus & Rakentaminen

Erottaja2 – Rakennuksesta elävä viestintäkanava
Trevian Asset Management Oy & Viestintätoimisto Drum

”Historia kiinnostaa ihmisiä” -väitteen paikkansapitävyys todistettiin jälleen. Strategia pohjaa kohteen ainutlaatuiseen ja mystiseen tarinaan. Ajallisesti ja kohderyhmittäin kohdennettujen toimenpiteiden kokonaisuus on vaikuttava: unohdettu talo on herätetty henkiin, nostettu puheenaiheeksi ja kiinnostavaksi paikaksi. Poikkeuksellista markkinointiviestintää konservatiivisella alalla.

Ansaittu näkyvyys ja mediasuhteet

Visit Finland – Rent a Finn
Business Finland & SEK

Tarkan trendianalyysin ja datan pohjalta on tehty upea oivallus. Hienosti yleisön arvostelukykyyn luottava, tunteisiin vetoava ja samalla humoristinen kokonaisuus. Tämä ei ole meluun hukkuvaa viestintää, vaan kampanja erottuu aidoilla vahvuuksilla. Tuomaristo antaa erityisen kiitoksen siitä, että kokonaisuus rakennettiin ei julkkisten vaan tavallisten suomalaisten varaan. Juurevalla viestinnällä saatiin kansainvälistä huomiota.

Vuoden tapahtuma, lanseeraus tai repäisy

 Zero Exclusion
Mantsinen Oy ja Neste Oyj & Kurio

Konkreettiset, tiukat ja mitattavat tavoitteet suoraan liiketoiminnasta. Haastajabrändin olennainen kilpailuetu, rohkea tuotelupaus, havainnollistettiin huikealla tavalla kansainvälisessä kilpailuympäristössä. Järeän teollisen tuotteen markkinoiminen taiteen keinoin on innovatiivinen, raikkaan yllättävä ja rohkea operaatio. Se on jättänyt ikuisen jälkensä kaikkiin niihin, jotka osallistuivat toteuttamiseen.

Korona

Fortum Vipu
Fortum Oyj & TBWA\Helsinki

Osoitus innovatiivisuudesta, rohkeudesta ja nopeudesta reagoida kaikkia hermostuttavaan pandemiaan. Hienon insinöörityön ja kierrätystalouden esimerkki sisältäen virtuaalisuunnittelua, kierrätysmateriaalin hyödyntämistä ja sinnikästä 3D-tulostusta. Onnistunut viestintä toi kansainvälistä huomioarvoa ja lisää bisnestä.

Yritys- ja organisaatioviestintä

Sydän mukana – Diakonissalaitoksen uusi työnantajakuva
Helsingin Diakonissalaitos & Viestintätoimisto Drum

Lähtökohtina olivat tiukka kilpailu osaavasta työvoimasta ja työhyvinvointi. Pohjatyö on tehty huolellisesti: määritelty kipukohdat, asetettu kirkas tavoite ja suunniteltu johdonmukainen ja ehjä toimenpidekokonaisuus. Viestintä on kytketty luontevasti eri tavoin johtamiseen, esimiesten ja työyhteisön valmentamiseen. Toteutus on rohkea ja inhimillinen, ja hyvät tulokset näkyvät erityisesti rekrytoinnissa.

 

 

MARKKINOINNIN, TEKNIOLOGIAN JA LUOVUUDEN LIITTO MTL RY

Lisätietoja
Tarja Jussila, päätuomari, toimitusjohtaja, Hill + Knowlton Strategies
Tarja Virmala, toimitusjohtaja. MTL ry

 

Finnish Comms Awards on yhteistyön kilpailu, jossa palkitaan toimisto, asiakas ja yhteistyökumppanit. Olennaista on näkökulma: asiakkaan tavoitteiden tukeminen vaikuttavalla viestintäosaamisella tai haasteen ja ongelman ratkaiseminen yhdessä. Kilpailu nostaa esiin viestintäyhteistyökumppanin kanssa tehtävän yhteistyön arvoa, kokemusta ja vaikuttavuutta liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.