Finnish Comms Awards voittajat 2023

Viestintätoimisto Drumin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle toteuttama työ HYVANTEKIJÄT valittiin vuoden viestintätyöksi. Vuoden vaikuttamiskampanjaksi valittiin TBWA\Helsinki Oy:n Martti Ahtisaari Peace Foundationille toteuttama työ CMI – Avaimet rauhaan. Vuoden viestintätoimistona palkittiin SEK. Vuoden viestintäkonsultiksi valittiin Laura Vuorio-Kuokka, Vuoden pitchaajaksi Paula Sonne, Vuoden nuoreksi kyvyksi Hannele Hautaniemi sekä Vuoden Spokespersoniksi Sallamaari Muhonen. Tänä vuonna Vuoden timantti palkinnon sai Kaija Pohjala, Viestintätoimisto Kaiusta. Finnish Comms Awards -kilpailun järjestää Marketing Finland yhteistyössä VaLa Ry:n kanssa.

”Tänä vuonna Finnish Comms Awardsiin tuli jälleen uusi ennätysmäärä entryjä. Tämä kertoo kisan ajanmukaisuudesta sekä merkityksellisyydestä meille viestintäihmisille. Ilokseni voin todeta – jokaisen työn useaan kertaan lukeneena – että suomalaisen viestintäosaamisen taso on huikea. Töihin liitetyistä asiakaspalautteista näkee, että meidän konsulttien ammattitaitoa arvostetaan erittäin korkealle.

Voittotöissä nousee vahvasti esiin yhteiskunnallisuus ja vaikuttavuus. Viestinnän avulla on saavutettu isoja asioita, liikautettu jotain. Se voi olla esimerkiksi asenne tai mielikuva. Näissä töissä on usein oltu vähemmistön tai heikommassa asemassa olevan puolella. Kohderyhmästä ja tavoitteesta riippuen vaikutus on voitu mitata myös työnantajakuvalla, matkustajamäärillä tai vaikkapa euroilla. Vaikutus on kuitenkin aina vahva.

Suurimmat onnitteluni kaikille voittajille!”

– SEKin viestintäliiketoiminnan johtaja ja Finnish Comms Awardsin päätuomari Tiina Hosiokoski.

 

Strateginen viestintäkonsultointi

Habita: mainealhosta kannattavaksi kasvajaksi ja toimialansa TOP 3 -vaikuttajaksi

Habita & Brunnen Communications Oy

 

Habitan tarinassa on merkillepantavaa Toimiston ja asiakkaan pitkäaikainen, useiden vuosien mittainen yhteistyö ja pitkäjänteinen strateginen kehittäminen. Toimisto on rohkeasti ja sitkeästi lähestynyt mainekriisin kanssa kamppaillutta yhtiötä esittäen sille oman vahvan näkemyksen. Onnistumisen on täytynyt edellyttää erityisen syvää luottamusta Toimiston ja asiakkaan välillä sekä kykyä ja halua puhua myös vaikeista ja epämiellyttävistä asioista. Muutosta on lähdetty rakentamaan yhtiön sisältä käsin tulehtuneessa lähtötilanteessa ja saatu lopputuloksena maanlaajuinen ammattiylpeyttä ja osaamista henkivien puhehenkilöiden verkosto. Asiakas on saanut erityistä hyötyä Toimiston liiketiomintaosaamisesta, minkä lisäksi yhteistyöllä on ollut merkittävää arvoa toimitusjohtajan johtamistyölle.

 

Toimiston valinta kumppaniksi oli jopa käänteentekevä. Viime vuosien kriisit kuten pandemia, sota ja korkojen nousu ovat koetelleet kiinteistönvälitysalaa erityisesti, ja näissäkin olosuhteissa yritys pystyi yltämään tavoitteisiinsa ja reagoimaan muutoksiin paremmin kuin toimijat alalla keskimäärin.

 

Yritys- ja yhteisöviestintä (sisäinen)

HYVANTEKIJÄT

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue & Viestintätoimisto Drum Oy

 

Laadukkaasti ja osallistaen rakennettu kokonaisuus, jolla on ollut kauaskantoisia vaikutuksia erittäin haastavassa tilanteessa. Tällä työllä on luotu samalla pohjaa sekä yhteiselle toimintakulttuurille organisaation sisällä ja varmistettu että työnantajakuvan viestintä ulospäin pohjaa organisaation aitoon kokemukseen, arvoihin ja ihmisiin. Tavoitteet ja tilannekuva olivat selkeät sekä valitut toimenpiteet osallistavia. Tulokset ovat hyvät ja erityisen hienoa, että vaikea nimi saatiin hyötykäyttöön. Strategisesti tämä kampanja vaikutti olleen menestyksekäs ja vaikuttaa, että alalla, jolla ei ole kovin positiivinen kaiku ja jolle on vaikea rekrytoida, saatiin tällä kampanjalla, tälle hyvinvointialueelle paremmat lähtökohdat työntekijöiden houkuttelemiseen.

Tällaisessa tilanteessa muutosviestinnällä ja työyhteisön yhteisen identiteetin löytämisellä on erityisen selkeä tilaus ja myös tärkeä merkitys fuusion ja sen myötä päivittäisen toiminnan onnistumiselle.

Yhteistyössä syntyneessä visiossa katsotaan myös tulevaan ja korostetaan hyvinvointialueen kasvumatkaa Suomen parhaaksi hyvinvointialueeksi. Visio on viesti sekä henkilöstölle että ulkoisille sidosryhmille.

 

Yritys- ja yhteisöviestintä (ulkoinen)

Tervetuloa saneeraamaan HSY:n ja TerraWisen kanssa raikkaampaa hanavettä ja vastuullisempaa viemäröintiä!

HSY & TerraWise & Brunnen Communications Oy

 

Selkeä toteutus ja selkeät hyödyt ihan tavallisille kaupunkilaisille, mutta myös asiakasyritykselle. Hyvä esimerkki siitä, miten hyvä viestintä sujuvoittaa asioiden etenemistä ja pitkäjänteisesti tehtynä vähentää vastarintaa.

Haastavasta lähtötilanteesta ponnistettu aivan erinomaisiin lopputuloksiin. Viestintää on käytetty laajasti, monimuotoisesti ja osallistavasti. Viestinnällä on vaikutettu vahvasti eri sidosryhmiin.

Työssä ollaan viestinnän tärkeimpien tekijöiden, selkeyden, avoimuuden ja läpinäkyvyyden, äärellä. Niiden avulla opetetaan kohderyhmää, luodaan heille lisäarvoa, sitoutetaan ja saadaan hyviä tuloksia.

Projekti on vaatinut vuorovaikutusta moneen suuntaan. Maine ja luottamuspääoma ovat kasvaneet. Strateginen merkitys on selkeä.

 

Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttajaviestintä (Public Affairs + lobbaus) 

Auringosta energiaa – tuntemattomasta toimialasta yhteiskunnalliseksi kärkihankkeeksi

Auringosta energiaa & Pohjoisranta BCW

 

Nk oppikirjatapaus, kuinka voidaan ponnistaa tyhjästä ajatusjohtajaksi ja tehdään uranuurtavaa työtä sekä kehittäjänä että koalition vetäjänä. Loistavat tulokset ja asiakaskokemus työn strategisesta merkityksestä.

Hieno osoitus siitä, miten viestinnällä siirretään vuoria – ja rakennetaan siltoja.

Toimisto on pystynyt tarjoamaan teollisen aurinkovoiman kehittäjille näiden liiketoimintaa selkeästi palvelevan yhteistyömallin, jolla on saavutettu onnistumisia nopeassa aikataulussa. Laajan koalition kokoaminen yhteen on ollut onnistunut toimenpide, sen avulla aurinkovoimakehittäjät ovat saaneet yksittäistä toimijaa isomman äänen kasvavalle toimialalle. Samoin onnistuminen on ollut tavoitteita tukevien viestinnän tärkeimpien kohderyhmien ja keinojen priorisointi ja valinta. Edunvalvonta- ja päättäjäviestintää on tuettu vaikuttavan mediaviestinnän avulla.

 

Toimintaympäristön teemojen hallinta (Issues Management)

Liiketoiminta- ja maineuhka taklattiin hyvällä valmistautumisella – Kauppapuutarhaliitto

Kauppapuutarhaliitto & Oy SEK Ab

 

Varautuminen ja valmistautuminen ovat parasta mahdollista issues managementia. Tässä on valmistauduttu perusteellisesti, eikä ole ryhdytty passiiviseksi viestinnässä negatiivisten juttujen pelossa.

Liiketoiminta- ja maineuhka tuntuu todelliselta ja riski suurelta. Tämän ennakoiminen on strategisesti merkittävää ja alueellisestikin melko kattavaa. Toimenpiteet ja tulokset ovat vakuuttavia ja hieno osoitus siitä, miten tärkeää kriisiviestintätilanteiden ennakointi ja valmistautuminen niihin on.

Upeasti läpiviety prosessi. Viestinnän taiteen sääntöjen mukaan ja viimeistä piirua myöten miettittynä.

 

Muutosviestintä

”Välitämme”, eli kuinka Posti rakentaa luottamusta avoimuudella

Posti & Ivalo Creative

 

On kyetty luomaan viestinnällinen konsepti, joka toimii strategian vauhdittajana, sitouttaa henkilöstöä ja puhuttaa laajasti.

Muutosviestinnän/brändiviestinnän tavat ja toimenpiteet ovat olleet erittäin osuvia ja tarkkoja.

Mahtava muutosmatka, jossa alusta asti oivallettu muutoksen lähtevän organisaation sisältä, henkilöstöstä ulospäin. Muutosta tehty peilaten vahvaan taustyöhön ja dataan sekä luotettu rehellisyyteen.

Lähtötilanne on ollut haasteellinen ja sitä on selvitetty perusteellisesti, myös työntekijöitä on osallistettu.

Kehitellyssä ratkaisussa on mielestäni huomioitu hienosti kriisiviestinnän periaatteet (myönnä ensin moka ja ponnista nykytilasta eteenpäin) sekä yhteiskunnassa vallitseva avoimuuden odotus. Näistä lähtökohdista on pystytty muotoilemaan lupaus, joka vetoaa sekä henkilöstön että sidosryhmien tunteisiin.

 

Vastuullisuusviestintä (CSR, ESG, Sustainability)

Taustasta riippumatta – kohti yhdenvertaisempaa työelämää

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Romako-hanke & Oy SEK Ab

 

Asiakasymmärrykseen ja dataan perustuva viestintäkampanja, jossa erittäin oivaltava sekä tunteisiin vetoava toteutus. Vahva yhteiskunnallinen viesti inklusiivisuuden puolesta. Tässä työssä näen erityisen ansiokkaaksi (pienen) toimijan strategisen valinnan yhteistyön voimasta, ja miten projektin myötä tiimi on päässyt keskustelemaan epäkohdista sekä saanut siten merkittävää näkyvyyttä ansaitun mediassa. Tämän kaltaisella vastuullisuusviestinnällä voimme muuttaa asenteita, antaa käytännön esimerkkejä vaikkapa meidän viestinnän arkeen – ja vaikuttaa tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden toteutumiseen laajemminkin Suomessa.

Vahva vastuullisuusviestintätyö, jossa hyödynnetty monipuolisesti tutkimustietoa, eri sidosryhmiä, viestintää sekä tunteita.

Ratkaisua haettiin aidosti viestinnällisin ja innovatiivisin keinoin. Erityisesti hylkäyskirjeiden palauttaminen myönteisen viestin kera oli hieno oivallus, jolla työnantajia heräteltiin ystävällisesti pohtimaan omia ja organisaation asenteita.

 

Kriisi- ja poikkeustilanteet

Kääntämällä astetta alemmas Suomi vältti pahimman energiakriisissä

Työ- ja elinkeinoministeriö & Kaimana Oy

 

Kokonaisuudessaan onnistunut kampanja, jolla onnistuttiin vähentämään sähkönkulutusta. Kampanjakonsepti ollut ilmeisen kirkas ja toimiva, sillä mukaan on saatu laajasti kaikki keskeiset toimijat.

Astetta alemmas -kampanjan toteutuminen on jo saavutus, kuinka nopeasti ja yhteen hiileen puhalsivat sekä ministeriöt ja julkiset organisaatiot tämän projektin tiimoilta. Kriisiviesti eri versioineen tavoitti suomalaiset monikanavaisesti ja sai laajaa medianäkyvyyttä sekä sitoutti myös elinkeinoelämää.

Yhtenä onnistumisena voi pitää sitä, miten tässä tilanteessa vaikuttava määrä kumppaneita osallistui yhteisen kampanjan tekemiseen ja yhteisen viestin välittämiseen kansalaisille. Kampanjan idea osui hyvin suomalaiseen mieleen nostamalla esiin sisun merkityksen sekä toisaalta huomioimalla kriisitilanteessa tärkeän toiveikkuuden viestin tarpeen.

 

Viestintävalmennus ja simulaatiot

OX2: vuorovaikutuksesta avaintaito ja menestystekijä uusiutuvan energian hankkeiden toteutuksessa

OX2 & Brunnen Communications Oy

 

Huomionarvoista tässä projektissa oli viestintävalmennuksen pitkäjänteisyys asiakkaan ja toimiston kanssa. Tämä pitkäjänteisyys on varmasti tärkeä tekijä sille, että toimisto tuntee yrityksen liiketoiminnan, mikä puolestaan on edellytys menestykselliselle ja tulokselliselle valmennukselle. Laaja mediajulkisuus osoittaa että yhteistyö on tuottanut lisäarvoa.

Tässä työssä paistaa läpi viestintä- ja vuorovaikutusvalmennuksen tärkeys asiakkaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmennus on toteutettu upeasti asiakkaan erityistarpeet huomioiden. Asiakkaan arvioinnissa on kiteytetty hyvin onnistumisen avaimet.

 

Hankeviestintä (Julkishallinto, oppilaitokset, järjestöt, liitot)

Väylät auki – AMKE ammatillisen koulutuksen mielikuvan uudistajana

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry & Oy SEK Ab

 

Yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä työ. Asennemuutosten saaminen vaatii usein useiden vuosien työn, tässä on saatu merkittäviä, mitattavia muutoksia lyhyessä ajassa. Nerokas idea kampanjakasvoista ja jopa kampanjabiisistä on tuonut nostanut aiheen esille nuorisokohderyhmää laajemmin. Amatimiesten työtä!

Vaativa lähtötilanne, jossa yksilön valinnassa ja tulevaisuudessa painavat edellisten sukupolvien perintö, yhteiskunnan asenteet ja arvot sekä omassa vertaisryhmässä nautittu arvostus. Merkittävin tulos on se, että hakijoiden määrä ammatilliseen koulutukseen nousi selvästi. Tätä voi pitää merkittävänä yhteiskunnallisena tekona, jonka vaikutukset ulottuvat parhaimmillaan nuorten elämään ja hyvinvointiin laaja-alaisesti ja myös pitkälle tulevaisuuteen.

Kampanjassa hyödynnettiin fiksusti kohderyhmälle tärkeitä somen kanavia, erityisesti tähtiartistia ja hänen musiikkia. Kun ammatillisen koulutuksen mielikuva on ollut vanhanaikainen, kampanjan tyyli ja sisältö oli omiaan modernisoimaan koulutusta ja sen vetovoimaa.

 

Lanseeraus tai repäisy (Julkishallinto, oppilaitokset, järjestöt, liitot)

Maailman ensimmäinen puhelinvapaa saari – Ulko-Tammio rytinällä maailmankartalle

Cursor Oy, Visit Kotka-Hamina & Oy SEK Ab

 

Tässä maailmantilanteessa erittäin innovatiivinen ja oivallinen kampanja, jolle on tilausta vahvasti. Onnistumista mittaroitiin kattavasti ja kampanjan kautta saavutettiin huikea positiivinen näkyvyys ei vain itäisen Suomenlahden matkailulle, vaan myös koko Suomelle. Verkosto ja toimenpiteet oli hienosti mietitty.

Yksinkertaisuudessaan nerokas kampanjaidea, joka on hyvin määritelty ja tavoitteet tukivat onnistumista. Toimenpiteet suunniteltu ilman digialustamahdollisuutta eli some jätetty loogisesti ja strategisesti pois. Tästä huolimatta onnistuttu tavoittamaan laaja näkvyyys monikanavaisesti. Laaja yhteistyökumppanuus sekä toimistoyhteistyö toimi hienosti.

 

Viestintä (Julkishallinto, oppilaitokset, järjestöt, liitot)

CMI – Avaimet rauhaan

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation & TBWA\Helsinki

 

Hurja, pysäyttävä, rohkea ja vaikuttava. Luova ja rohkea toteutus vaikeasta ja rankasta aiheesta. Toi aiheen sekä päättäjien että suuren yleisön tietoisuuteen oivaltavasti valituilla toimenpiteillä. Sävy toteutuksessa on onnistunut: pysäyttävä, herättelevä ja samalla kriisin keskellä eläviä kunnioittava, ei tirkistelevä tai naiivi. Myös kampanjanimi on oivaltava kaksoismerkityksessään. Kampanja lunastaa brändin ytimen. Läsnäoloa monessa mediassa ja monella tavalla. Hienot tulokset kuvaavat vaikuttavuutta hyvin. Asiakaskokemus puhuu puolestaan. Se, että toimisto on onnistunut rohkaisemaan asiakasta tekemään jotain eri tavalla on osoitus keskinäisestä luottamuksesta ja palaute on todella kiittävä. Yksi vuoden hienoimmista töistä.

 

Palvelu- ja tuoteviestintä (B2B-viestintä)

Etteplan näyttää suuntaa teollisuuden vihreälle siirtymälle

Etteplan & Netprofile Finland Oy

 

Tämän casen aihe on iso, ja haaste verraten monimutkainen. Tilannekuvaus oli selkeä, samoin tavoitteet. Toimenpiteet sinällään vaikuttavat aika perinteisiltä mutta tulosten perusteella ne olivat juuri ne oikeat ja toimivat tähän kohderyhmään. Tässä casessa mielestäni tarinan voima tulee hienosti esille, ja tämä case myös vahvistaa sen asian, että monimutkaisistakin asioista saa tarinallistamisen avulla selkeitä ja ymmärrettäviä.Tästä casesta huokuu tekemisen meininki, pelottomuus ja sellainen ”härkää sarvista” ote.

 

Lanseeraus tai repäisy (B2B-viestintä)

Salamointi sähköisti yhdysvaltalaismedian – Vaisala Xweather -salamaraportti valtasi Amerikan merkittävimmät mediat

Vaisala & San Francisco Agency

 

Erinomainen KV-toteutus suomalaiselta toimijalta. Kampanjan viestintään oli löydetty hyvin kiinnostava näkökulma, jonka saama julkisuus on todella vaikuttava. Kuten asiakas toteaa, yhteistyön tulokset puhuvat puolestaan. Toimiston onnistumisen arvoa nostaa se, että uutiskynnyksen ylittäminen USA:ssa on hyvin haastavaa.

 

Viestintä (B2B-viestintä)

It’s Keyvolution, Baby! – Kuinka ABLOY otti omistajuuden toimialaa mullistavassa kehityksessä

Abloy Oy & Oy SEK Ab

 

Tässä on hieno ja pitkäjänteinen työ hienolla sanoituksella ja tarinalla. Strateginen ymmärrys asiakkaan toimialasta näkyy ja kuuluu sanavalintoja myöten. Toimialaa mullistava muutos on viestitty selkeästi ja oivaltavasti. Toimialamurros ja oman liiketoiminnan muutos on yksi suurimmista haasteista, mitä organisaatio voi kohdata, ja tässä työssä näkyy, miten sitä voi viestinnällä vauhdittaa.

 

Saumaton yhteys strategiaan, hieno vaikutus on se, että viestinnän avulla on onnistuttu kiteyttämään ”keyvolution” ja se on levinnyt käyttöön koko Abloylla: ”tämä on se meidän juttumme”. Hieno esimerkki siitä, kuinka ulkoinen viestintä on onnistuessaan myös hyvää sisäistä viestintää.

 

Palvelu- ja tuoteviestintä (B2C-viestintä)

Airam – Loistavan arjen asiantuntija

Airam & Drama Queen Communications

 

Selkeä tilannekuvaus, tavoitteet ja onnistumiset. Strategiaan pohjautuvat, täsmälliset toimenpiteet. Mediaosumia on saatu kehitettyä paitsi määrällisesti, myös sisällöllisesti haluttuun suuntaan. Viestinnän arvostus myös sisäisesti kasvanut. Lisäksi yhteistyö asiakkaan ja toimiston välillä tuntuu toimivan: Ideoita voidaan esittää, mutta niitä uskalletaan myös torpata tarpeen mukaan.

On hienoa, että säännöllisen ja pitkäjänteisen viestinnän strateginen merkitys on oivallettu ja viestintää on lähdetty tekemään tavoitteellisesti. On selvää, että se näkyy myös tuloksissa. Asiakkaan kommentti tuntuu kumpuavan aidosti sydämestä, siitä välittyy läheinen yhteistyö.

Asiakaskokemus erinomainen, tuo esiin myös yhdessä tekemisen ja sparraamisen & kehittämisen näkökulman.

 

Lanseeraus tai repäisy (B2C-viestintä)

Välivesi, erilainen juomalaulu

Alko & TBWA\Helsinki

 

Erinomainen tuote, erinomainen idea ja konsepti. Erinomainen artistivalinta.

Tyylikäs, rohkea ja yksinkertainen toteutus, joka onnistuneesti välttää vaikutelman valistuksen ja sormen heristelyn päälle liimatusta yrityksestä olla cool. Kappaleella on aito mahdollisuus vaikuttaa nuorten aikuisten käyttäytymiseen. Biisillä on mahdollisuus jäädä osaksi nuorisokulttuuria, jolloin kampanja nousee yhteiskunnallisen ja kulttuuriteon tasolle.

Tavoitteet ovat selkeät. Idea musiikkin kentälle menemisestä on erinomainen! Kekseliäästi hyödynnetään nosteessa olevaa kohderyhmälle toimivaa artistia, myös ajoitus on osuva.

Hatunnosto asiakkaalle siitä, että onnistumisen kriteeristössä oman myynnin lisäyksen rinnalla laajempia teemoja. Valmiiksi olemassa olevan ilmiön uudelleen tuotteistaminen ja konseptointi ilmeiseltä tuntuva oivallus – kuten parhaat oivallukset aina.

 

Viestintä (B2C-viestintä) 

Ruisrockin uusi somestrategia sytytti orgaanisen roihun

Ruisrock & Mellakka Helsinki

 

Pitkäaikainen yhteistyö, joka on mennyt asiakkaan sanojen mukaan niin pitkälle, että tekijätiimissä ei enää ole merkitystä sillä, kuka on kenelläkin töissä. Yhteistyö on pitkäjänteistä ja saumatonta, mutta silti säilynyt tuoreena. Toimisto kykenee tuomaan uusia ideoita vuodesta toiseen. Yleisö on haastava, mutta kun heidät onnistutaan tavoittamaan ja heitä puhuttelemaan oikealla tavalla, syntyy ilmiöitä, niin kuin tässä tapauksessa on käynyt. Vaikea kuvitella parempaa onnistumista.

 

Toimiston kyky uudistaa asiakkaan somekanavia ja -viestintää on selvästikin tarpeellista ja siinä on onnistuttu erinomaisesti. Taito pysytellä ajan hermolla ja uudistua jatkuvasti on arvokas juuri Ruisrockin kaltaiselle organisaatiolle, ja Toimiston on onnistunut lunastaa paikkansa luottokumppanina.

 

Vuoden varainhankintateko (VaLa ry)

Linjamme on juuri nyt varattu

Naisten Linja Suomessa Ry

 

Selkeä tilannekuvaus ja tavoite. Todella voimakas viesti. Hienosti saatu mukaan kumppaneita ja aktivoitua somevaikuttajia. Todella hyvä tulos ja merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Kylmät väreet!

Kampanjalla selkeä ja mitattavissa oleva tavoite. Kampanjan tarve selkeä. Kampanjan viesti ja video koskettava ja tulos ylitti tavoitteet. Kampanjan viesti kiteytetty oivallisesti lahjoittajalle selkeäksi ja konkreettiseksi tarpeeksi.

Uskomattoman hienosti toteutettu kokonaisuus, joka läsähtää tajuntaa heti. Helppo sanoitus, vakava sanoma ja upeasti koottu avustajajoukko. Täyden kympin suoritus. Ja vielä se tärkein: toinen linja avattu.

 

Kunniamaininta:

 

Vuoden varainhankintateko (VaLa ry)

Maailman arvokkain pelipaita

Suomen Paralympiakomitea ry

 

Mahdottomasti tehtiin mahdotonta. Ihmiset avasivat sydämensä ja lompakkonsa.

Tarve kampanjalle selkeä. Kampanja toi uudenlaisen konkreettisen tavan lahjoittajalle olla mukana tässä kampanjassa. Hieno ydinviesti. Tavoitteet täyttyivät hienosti ja näkyvyys oli vahvaa.

Hieno suoritus Suomen Paraolympiakomitean toiminnan turvaamiseksi vaikeassa ja yllättävässä tilanteessa – ripeää ja suoraa reagointia. Järkevästi pilkotut tavoitteet.

 

Vuoden viestintätyö

HYVANTEKIJÄT

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue & Viestintätoimisto Drum Oy

Laadukkaasti ja osallistaen rakennettu kokonaisuus, jolla on ollut kauaskantoisia vaikutuksia erittäin haastavassa tilanteessa. Tällä työllä on luotu samalla pohjaa sekä yhteiselle toimintakulttuurille organisaation sisällä ja varmistettu että työnantajakuvan viestintä ulospäin pohjaa organisaation aitoon kokemukseen, arvoihin ja ihmisiin. Tavoitteet ja tilannekuva olivat selkeät sekä valitut toimenpiteet osallistavia. Tulokset ovat hyvät ja erityisen hienoa, että vaikea nimi saatiin hyötykäyttöön. Strategisesti tämä kampanja vaikutti olleen menestyksekäs ja vaikuttaa, että alalla, jolla ei ole kovin positiivinen kaiku ja jolle on vaikea rekrytoida, saatiin tällä kampanjalla, tälle hyvinvointialueelle paremmat lähtökohdat työntekijöiden houkuttelemiseen.

Tällaisessa tilanteessa muutosviestinnällä ja työyhteisön yhteisen identiteetin löytämisellä on erityisen selkeä tilaus ja myös tärkeä merkitys fuusion ja sen myötä päivittäisen toiminnan onnistumiselle.

Yhteistyössä syntyneessä visiossa katsotaan myös tulevaan ja korostetaan hyvinvointialueen kasvumatkaa Suomen parhaaksi hyvinvointialueeksi. Visio on viesti sekä henkilöstölle että ulkoisille sidosryhmille

 

Vuoden vaikuttamiskampanja

CMI – Avaimet rauhaan

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation & TBWA\Helsinki

Hurja, pysäyttävä, rohkea ja vaikuttava. Luova ja rohkea toteutus vaikeasta ja rankasta aiheesta. Toi aiheen sekä päättäjien että suuren yleisön tietoisuuteen oivaltavasti valituilla toimenpiteillä. Sävy toteutuksessa on onnistunut: pysäyttävä, herättelevä ja samalla kriisin keskellä eläviä kunnioittava, ei tirkistelevä tai naiivi. Myös kampanjanimi on oivaltava kaksoismerkityksessään. Kampanja lunastaa brändin ytimen. Läsnäoloa monessa mediassa ja monella tavalla. Hienot tulokset kuvaavat vaikuttavuutta hyvin. Asiakaskokemus puhuu puolestaan. Se, että toimisto on onnistunut rohkaisemaan asiakasta tekemään jotain eri tavalla on osoitus keskinäisestä luottamuksesta ja palaute on todella kiittävä. Yksi vuoden hienoimmista töistä.

 

Vuoden pitchaaja: Paula Sonne, TBWA\Helsinki

Tuomaristo kuuli päivän aikana monia erinomaisia pitchauksia, joista Paula Sonne jäi vaikuttavalla esiintymisellään parhaiten tuomariston mieleen.

 

Vuoden nuori kyky: Hannele Hautaniemi, Viestintätoimisto Kaiku

Hannele Hautaniemi on nuori kyky, jonka asenteesta koko alamme voisi ottaa oppia. Hänen kanssaan on ilo tehdä töitä, eikä koskaan tarvitse huolehtia työn laadusta tai aikatauluista. Hannelella on erinomainen viestinnällinen pelisilmä ja kyky saattaa sovitut asiat maaliin. Hannele tekee monimutkaiset tiedetekstit selkeiksi, luo hulvattomia satuja, kertoo koskettavia potilastarinoita ja naputtelee ytimekkäitä tiedotteita. Mikä tahansa juttu luonnistuu häneltä. Ei ihme, että sekä kollegat että asiakkaat rakastavat häntä!

 

Vuoden Spokesperson: Sallamaari Muhonen, Sähköteknisen kaupan liitto

Jokainen Sallamaari Muhosen urasiirtymä on ollut askel kohti konkreettista vaikuttamisen paikkaa – ei ehkä tietoisesti, mutta tästä hetkestä katsottuna johdonmukainen. Sallamaarilla on aito halu luoda ihmisten välistä ymmärrystä, toimia sillanrakentajana ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin strategisen viestinnän voimin. Hänen yli 30-vuotinen uransa huokuu lempeää intohimoa ja kiistatonta ammattimaisuutta, jotka ovat inspiroineet ja tuoneet arvoa niin kollegoille, yhteistyökumppaneille kuin monille toimialoille Suomessa.

 

Vuoden viestintäkonsultti: Laura Vuorio-Kuokka, Ahjo Communications Oy

Lauran ehdoton vahvuus on organisaation kokonaisvaltaisessa, strategisessa viestintäkyvykkyyden kehittämisessä. Hän osaa poimia tärkeimmät asiat vähemmän olennaisista, tuo aina mukanaan ajankohtaisimman tiedon, näkee erinomaisesti kokonaisuuksia ja auttaa asiakasta konkreettisesti eteenpäin. Hän sparraa ja kehittää, saa aikaan oivalluksia ja mitatusti kasvattaa osaamista. Hänen vahvuuksiaan ovat vankan kokemuksen lisäksi valoisa olemus ja selkeä ulosanti, jotka tekevät pitkästäkin valmennuspäivästä mukavan. Hän toimii aktiivisesti viestintäalan järjestöissä, kouluttaa viestinnän johtamista ja tekee arvokasta vapaaehtoistyötä viestijöiden ammattilaisten verkostoissa.

 

Vuoden Timantti: Kaija Pohjala, Viestintätoimisto Kaiku

Cocommsin perustajalla ja sittemmin Kaikun kansainvälisten asiakkuuksien liiketoimintajohtajalla Kaija Pohjalalla on poikkeuksellisen laaja kokemus viestintätoimistoalan pitkäjänteisestä kehittämisestä. Kaija on työskennellyt alalla yli 30 vuotta, minä aikana hän on konsultoinut satoja asiakkaita mitä vaativimmissa viestinnän haasteissa.

 

Kaijalla on erittäin vahvat kotimaiset ja kansainväliset verkostot, ja hän on edustanut ansiokkaasti Suomen viestintätoimisto-toimialaa maailmalla. Alamme kiistaton grand old lady on toiminut myös aiemmin alaamme edustaneen Viestintätoimistojen Liiton hallituksen puheenjohtajana – tehden alaamme näkyväksi ja vaikuttavammaksi.

 

Kaija Pohjalalla on syvä ymmärrys asiakkaiden toimintaympäristöistä ja viestinnän moninaisista haasteista. Hän on kokenut ylimmän johdon sparraaja ja poikkeusviestintätilanteiden johtaja. Kaija on suorittanut myös Certified Leadership Coach -tutkinnon.

 

Vuoden viestintätoimisto: Oy SEK Ab

SEK tarjoaa asiakkailleen täyden kattauksen viestinnän palveluja, joilla saadaan aikaan vaikutus. Toimisto on tunnettu pitkistä asiakassuhteista, ja sen asiakkaat arvostavat toimiston näkemyksellisyyttä, yhteistyökykyä ja kansainvälisyyttä. Toimisto on rakentanut pitkäjänteisesti ja systemaattisesti kulttuuriaan niin, että ihmiset viihtyvät pitkään ja haluavat antaa parastaan. SEK toimii aktiivisesti viestinnän puolestapuhujana ja toimialan kehittäjänä. Toimisto on menestynyt taloudellisesti myös talouden vaikeina vuosina. Kilpailumenestystä on tullut vuosien varrella runsaasti mm. Finnish Comms Awardseissa ja SABRE Awardseissa.

 

 

MARKETING FINLAND

Lisätiedot:

Päätuomari Tiina Hosiokoski, Oy SEK Ab, tiina.hosiokoski@sek.fi, +358 45 130 4831

Sääntötuomari Taru Nikulainen, Brunnen Communications, taru.nikulainen@brunnen.fi, +358 50 325 7347

Riikka-Maria Lemminki, toimitusjohtaja, Marketing Finland, riikka-maria.lemminki@marketingfinland.fi

Pia Tornikoski, pääsihteeri, VaLa ry, paasihteeri@vala.fi