Tiinu Wuolio Finnish Comms Awards -kilpailun 10. juhlavuoden päätuomariksi

Finnish Comms Awards nostaa esiin viestintätoimistojen kanssa tehtävän työn erityisyyttä: onnistunut viestintätyö tehdään yhdessä ja se on pitkäjänteistä sekä usein kokonaisvaltaista. Kilpailu juhlii vuoden vaikuttavimpia viestintätöitä sekä pyöreitä päätuomari Tiinu Wuolion johdolla.

Palkitsemme viestinnän keinojen sijasta asiakkaan haasteiden ja ongelmien ratkaisemisesta. Avainsana on yhteistyö.

Viestintää reilun pelin ja luottamuksen pohjalta

Viestintätoimisto Meditan perustaja ja toimitusjohtaja Tiinu Wuolio on tehnyt pitkän uran viestinnän parissa. Vahvuuksiksi hän luettelee journalistitaustansa sekä erikoistumisen viestinnän eettisiin kysymyksiin. Hän edustaa Marketing Finlandia Viestinnän eettisessä neuvottelukunnassa.

Tässä kilpailussa annetaan arvoa asiakkaan ja toimiston viestintäammattilaisten ja yhteistyökumppaneiden hyvälle yhteistyölle. Parhaat viestintätyöt syntyvät tilaajan ja tekijöiden keskinäisestä luottamuksesta. Yhteistyössä ratkotaan asiakkaan haasteita tasan tarpeeseen sopivalla tavalla ja luodaan edellytyksiä myös tulevaisuuden onnistumisille.

Tiinu Wuolio sanoo

Kilpailun uskottavuudelle on tärkeää, että siihen osallistutaan nimettömänä ja tuomareiden mahdolliset jääviydet tarkistetaan huolellisesti. On motivoivaa olla myötävaikuttamassa tämän koko toimialaa kehittävän kilpailun onnistumiseen.

Wuolio jatkaa

Marketing Finland ottaa kilpailusta kopin

Marketing Finlandin alle siirtynyt viestintäkilpailu antaa erityistä arvoa pitkäjänteiselle ja laadukkaalle yhteistyölle. Asiakkaan nimi ja osallisuus työssä sekä yhteistyökumppaneiden panos näkyvät yhtä vahvasti kuin toimiston työ.

Marketing Finlandilla on halu kehittää edelleen Finnish Comms Awards -kilpailua, jossa palkitaan Suomen parasta viestintää, eikä vain yksittäisten toimistojen saavutuksia. Arvostamme kilpailua, koska sen kautta saadaan näkyväksi hyvällä viestinnällä saavutettuja tavoitteita, jotka muuten jäisivät vain tekijöidensä tietoon. Finnish Comms Awards on kilpailu, joka auttaa yrityspäättäjiä näkemään viestinnän roolin yhtenä yrityksen kriittisistä menestystekijöistä.

Marketing Finlandin toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki toteaa

Vuoden varainhankintateko jatkaa osana kilpailua

Hyväntekeväisyysjärjestöjen Vuoden varainhankintateko -kilpailu on edelleen osa Finnish Comms Awardsia. Palkitsemme tänäkin vuonna omassa kategoriassaan vuoden varainhankintateon, johon voivat osallistua kaikki yleishyödylliset järjestöt.

Hyvän tekeminen koskettaa suurta osaa suomalaisia ja VaLan jäsenyhteisöilläkin on noin miljoonaa lahjoittajaa ja tukijaa. Finnish Comms Awards -yhteistyön myötä järjestöt saavat laajan asiantuntijajoukon arviointia omasta markkinointiviestinnästään.

VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski sanoo

Finnish Comms Awardsissa palkitaan parhaita viestintätöitä eri kategorioissa. Lisäksi valitaan Vuoden viestintäteko, Vuoden viestintätoimisto, Vuoden Spokesperson ja Vuoden viestintäkonsultti. Omassa kategoriassaan palkitaan yleishyödyllinen yhteisö vuoden varainhankintateosta.

Lisätiedot

Marketing Finland on kasvava markkinoinnin liike, johon voivat liittyä jäseniksi markkinointia ja viestintää tekevät yritykset sekä alan palvelutarjoajat. Jäsenemme ovat mukana ostamassa ja tuottamassa lähes kaikkea Suomessa tehtävää markkinointia ja viestintää.