Suomi 100 on Vuoden viestintätyö – SEK ja valtioneuvoston kanslia tekivät vuosisadan keikan

Suomi 100 – vuosisadan keikka, tekijöinä SEK ja valtioneuvoston kanslia/Suomi 100 nappasivat arvokkaimman Vuoden viestintätyö -palkinnon MTL:n Finnish Comms Awards -kilpailussa. Vuoden viestintätoimistoksi valittiin Ellun Kanat, Vuoden spokespersonin tittelin vei Suomi 100 -kampanjan evankelistaksi noussut Pekka Timonen. SEKin Essi Orama on vuoden viestintäkonsultti ja kilpailun paras pitchaaja oli Ellun Kanojen Sara Lindström.

Paljastan voittaneiden töiden salaiset lisämausteet: suunnaton intohimo ja yhteisen onnistumisen merkityksellisyyden ja arvon ymmärtäminen. Kaikkia kisan huikeita finalistitöitä nimittäin yhdisti vahva strateginen ajattelu, syvä toimialaosaaminen, asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen, vastuullisuus ja monipuolinen viestintäosaaminen. Taso oli kova.

SANOO PÄÄTUOMARI CHRISTINA FORSGÅRD, NETPROFILEN PARTNER JA PERUSTAJA.

MTL:n viestintäkilpailua uudistettiin tänä vuonna reippaasti. Finnish Comms Awards -kilpailusta tehtiin asiakkaan ja viestintätoimiston yhteistyön kilpailu, jossa palkitaan tavoitteiden saavuttamisesta yhdessä.

Myös kilpailun kategoriat muuttuivat kuvaamaan vahvemmin viestintätyön konsultoivaa luonnetta ja erityisesti toimialoihin liittyvää osaamista.

Otimme jättiriskin viestintäkisan perinpohjaisessa uudistamisessa, mutta se kannatti. Viestintätoimistot asiakkaineen ryntäsivät kertomaan yhdessä tehdyn pitkäjänteisen työn merkityksellisyydestä ja tuloksellisuudesta. Kilpailutöitä tuli ennätykselliset 101.

FORSGÅRD JATKAA

Viestintäkilpailun kehitystyön on Christina Forsgårdin johdolla tehnyt MTL Viestintätoimistojen jaoksesta työryhmä Janne Saarinen (SEK), Sari-Liia Tonttila (Ahjo Communications) ja Noora Wuolanne (Vapa Media).

Kilpailuun tuli erityisen paljon viestintää, jolla on edistetty asiakasorganisaation strategisia tavoitteita. Viestintätoimistot ovat muuttuneet strategisen sparraajan ja ylimmän johdon valmentajan rooliin. Parhaat tulokset asiakkaan liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi saadaan aitoon kumppanuuteen perustuvassa yhteistyössä, sanoo MTL:n toimitusjohtaja Tarja Virmala.

Voittajatyöt ja tuomariston perustelut kategorioittain

Strateginen viestintäkonsultointi ja Vuoden viestintätyö

Suomi 100 – vuosisadan keikka
SEK ja Valtioneuvoston kanslia/Suomi 100

Onnistuneet strategiset valinnat sekä voimakas panostus verkostotyöhön ja laadukkaaseen sisältöön tekivät kampanjan teemoista helposti lähestyttäviä ja omia – sekä viesteissä että teoissa. Hyvän mielen ja merkittävän yhteiskunnallisen teeman pitkäkestoinen kampanja vietiin läpi suurella sydämellä. Onnistuminen näkyy huikeissa tuloksissa – tähän junaan haluttiin mukaan tekemään ja kokemaan yhdessä jotain suurta ja aidosti merkityksellistä.

Yritys- ja organisaatioviestintä

DNA Business tarjoaa asiasisältöjä tositarkoituksella – Markkinointi, myynti ja yleisö löysivät yhteisen puheenparren
Netprofile ja DNA

Vaikuttava, ansiokas ja pitkäjänteinen sisältöstrateginen hanke, jossa lähdettiin rohkeasti hakemaan asiantuntemukseen perustuvaa ajatusjohtajuutta teknologiasisällöillä. Työssä, tuloksissa ja asiakaskokemuksessa näkyy toimiston vahva toimialan ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärrys. Yhdessä rakennetuilla asiasisällöillä on selkeä linkki liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Asiantuntevasti analysoidut ostopolut, datan tehokas hyödyntäminen ja sisällölliset toimenpiteet näkyvät erinomaisina tuloksina myynnin kasvussa.

Talous- ja sijoittajaviestintä

From Trump to jump in sales – how to use crowdfunding and newsjacking as PR tools for business growth
Netprofile ja Transfluent

Työssä on poikkeuksellisen rohkeita, oivallisia ja yllättäviä tekoja, joilla on asiakkaan kanssa yhdessä saavutettu todella laajaa mediahuomiota, taloudellisia tuloksia ja merkittävää liiketoiminnan kasvua tärkeässä asiakassegmentissä. Julkisuuden kannalta herkullisiin ja samalla palvelun kyvykkyyttä osoittaviin tekoihin perustunut monikanavainen viestintä vakuutti markkinat. Oivallisella julkisuusstrategialla ja hyvällä viestintätyöllä on suora yhteys taloudelliseen menestykseen.

Vuoden tapahtuma, lanseeraus tai repäisy

Finlandia by Forest Machines
Kurio ja Neste

Nerokas. Ensiluokkainen oivallus. Yksi viime vuoden helmistä. Tätä ei voinut silmien kyyneltymättä katsoa. Yhteiskunnallisesti monia koskettava ja vaikea ilmiö on yhdistetty uskottavasti vahvoihin yritysbrändeihin. Luova ja kauniisti tunteisiin vetoava idea, huippuluokan toteutus useiden toimijoiden kanssa ja räjähtävä huomio somessa ja mediassa. Erinomaista yhdessä revittelyä perinteisiltä toimioilta. Hienostunut repäisy juhlavuonna merkittävän asian puolesta.

Ansaittu näkyvyys

Fazer Sirkkaleipä – kuinka hyönteisleivästä luotiin maailmanlaajuinen ilmiö
SEK ja Fazer

Ensimmäisyyksiä tekevät innovatiiviset brändit saavat huomiota globaaleilla markkinoilla. Siksi ensimmäisyyksiä pitää haluta ja tavoitella. Toiminnan ja viestinnän ajoitus on kilpajuoksua, joka vaatii tarkkaa suunnittelua, aikatauluttamista ja intohimoa. Kun viestintää tehdään strategisista lähtökohdista liiketoiminnan tavoitteita ymmärtäen, mahdollisuuksiin tarttuen ja suurella intohimolla, syntyy edellytykset rikkoa näkyvyysennätyksiä. Tämä suomalainen ensimmäisyys uutisoitiin jokaisella mantereella Etelämannerta lukuun ottamatta.

Not for profit

Älä kerro Martille
Miltton Creative ja Crisis Management Initiative (CMI)

Tämä työ on oivallus, isolla O:lla! Hervoton idea, tärkeä asia, rakastettava ja tyylikkäästi loppuun saakka viety toteutus. On lähes mahdotonta yhdistää vakavien globaalien ongelmien ratkominen ja huumori. Jännittävällä kampanjalla saavutettiin loistavat taloudelliset tulokset. Lisäksi kampanja onnistui tarjoamaan superyllätyksen ja kansaa hyvällä asialla yhdistävän yhteisöllisen kokemuksen kaikille.

Teknologia

Maailman suurimmalla osteoporoosihankkeella ovet auki Yhdysvaltoihin
Steinmann ja Bone Index Finland

Työ pohjautuu rohkealle ja vaikuttavalle strategialle, jonka toteutuksessa asiakkaan ja kumppaneiden vahva sitoutuminen on ollut avainroolissa. Suhteellisen pienillä resursseilla vaikeasta tuotteesta onnistuttiin yhdessä tekemään ymmärrettävä ja kiinnostava kohderyhmien keskuudessa. Tavanomaisuudesta poikkeavat kumppanit sekä näyttävät ja konkreettiset teot toivat upeita kaupallisia tuloksia erittäin haastavilla ja kilpailluilla markkinoilla.

Lifestyle, terveys ja hyvinvointi

Näin suunterveydestä tehtiin kansallinen ilmiö
Kaiku Helsinki ja Oral Hammaslääkärit

Kategorian strategisin ja aidoimmin monikanavainen hanke, jolla vahva linkki yrityksen liiketoimintastrategiaan. Viestinnän tuloksia on seurattu johdonmukaisesti ja selkeästi. Tämä työ on erinomainen osoitus siitä, että pitkäjänteisellä yhdessä tehdyllä työllä saadaan liiketoimintaan vaikuttavia tuloksia aikaan. Tuomaristoon teki myös vaikutuksen suomalaisten suunterveystietoisuuden merkittävä parantuminen.

Ympäristö

100 fiksua arjen tekoa & Elämäntapatesti
Vapa Media ja Sitra

Strategia tehdä vaikeasta ja abstraktista ihmiskuntaa koskettavasta haasteesta yhden ihmisen kokoista, ymmärrettävää ja motivoivaa on oivallinen. Positiivisuuden kautta rakennettu toteutus on konkreettinen, viihdyttävä ja tyylikäs. Toteutuksessa on myös hyödynnetty ajan hengen mukaista viraliteettia – yksilöiden voimaa vaikuttaa verkostojen kautta yhdessä. Tulokset ovat vaikuttavia ja ne ovat asiapitoiselle ja orgaanisesti leviävälle viestintätyölle erinomaiset.

Julkishallinto ja järjestöt

Porin kaupungin yhdessä tehty brändiuudistus
Staart ja Porin kaupunki

Hauskasti, kekseliäästi ja samalla rohkeasti yhdessä toteutettu brändityö. Mukaansatempaava, dataohjattu ja läpinäkyvä brändiprosessi synnytti uuden identiteetin, joka kasvoi yhteiseksi ilmiöksi sekä ylpeydenaiheeksi. Prosessi oli luova, innostava ja yhteisöllinen. Lopputulos on tekijöidensä työn kautta kaikkia puhutteleva, merkityksellinen ja vahvasti omannäköinen.

Liikenne ja logistiikka

VR Matkustajaliikenne
Ellun Kanat ja VR

Pitkäjänteisessä yhteistyössä keskeistä on ollut aktiivinen toimintaympäristön luotaaminen, avautuviin mahdollisuuksiin tarttuminen ja uudenlaiset viestinnälliset ulostulot. Viestintä on hienosti otettu uuden strategian toteuttamisen ytimeen. Yhdessä yli organisaatiorajojen toimiva iskujoukko on ollut toimiva tapa osallistaa omaa henkilöstöä.  Systemaattisen ja aktiivisen työskentelyn jälkeen liikennepalvelun suosio on kasvanut merkittävästi ja VR teki vuonna 2017 historiansa parhaan tuloksen.

Kauppa

Herlevin hyvillä sämpylöillä uusi tuotekategoria vähittäiskauppaan
Wolfcom ja Vaasan

Monikanavainen hanke, jossa viesti, viestijä ja kanava ovat aidossa synergiassa. Strategia ei ole ainoastaan luova, vaan pirun nerokas. Lähtökohtaisesti arkisen yllätyksettömässä tuotekategoriassa saavutettu kaupallinen onnistuminen on edellyttänyt toimialan hyvää tuntemusta, erinomaisia verkostoja ja luottamukseen perustuvaa yhdessä tekemistä usean tahon kanssa. Työssä on osuvasti valittu brändilähettiläs, joka on tuonut loistavat kaupalliset tulokset ja avannut uusia mahdollisuuksia viestintätyön jatkolle.

Teollisuus ja rakentaminen

Tuntemattomasta koko alan uudistajaksi – Case Fira
Viestintä Oy Drum ja Fira

Strategista kilpailuetua tuova ”alan uudistaja”-viesti on monipuolisella viestinnän ja markkinoinnin toteutuksella saatu yhdessä lentoon ja markkinoiden tietoisuuteen. Alan huono maine on käännetty yrityksen vahvuudeksi. Viestinnällä on ollut strateginen rooli yrityksen taloudellisessa menestyksessä, mikä näkyy myös asiakaskokemuksessa. Työ on oiva esimerkki strategisesta viestintäkumppanuudesta, toimialaosaamisesta ja systemaattisen mediatyön voimasta. Työn tulokset saavutetussa julkisuudessa ja liikevaihdon kasvussa ovat erinomaiset.

Palvelut

Perintä ei ole köyhien kiusaamista
Ellun Kanat ja OK Perintä

Kunnianhimoinen, kattavaan pohjatyöhön perustuva ja selkeät tavoitteet määrittelevä nerokas strategia, jolla nostettiin yhdessä todellinen loppuasiakas keskiöön. Työssä näkyy liiketoiminnan yli ulottuva yhteiskunnallisen viestinnän ote, jolla aihe oli mahdollista saattaa useamman kohderyhmän silmiin ja korviin. Huolellisesta ja asiantuntemusta huokuvasta toteutuksesta näkyy eri viestinnän osa-alueet ja kohderyhmät luontevasti yhteen integroiva ote. Tulokset ja asiakaskokemus ovat vakuuttavia.

Paras pitchaaja

Sara Lindström, Ellun Kanat

Paras pitchaaja onnistui vakuuttamaan tuomarit esittelemänsä työn erinomaisuudesta tilanteessa, jossa kisa oli tiukka. Hän esitteli työn sujuvasti, kiinnostavasti ja energisesti. Tuomariston tiukkoihin kysymyksiin vastaamisessa tästä pitchaajasta huokui asiantuntijalle tyypillinen levollinen varmuus, joka tuli esiin asiakkaan liiketoiminnan perinpohjaisena tuntemisena ja asiakkaan haasteiden ratkaisemisen syväosaamisena.

Vuoden spokesperson

Pekka Timonen, Suomi 100

Pekka Timonen on taitava viestijä, joka pystyy luomaan kontaktin yleisöönsä ja olemaan aidosti läsnä vuorovaikutustilanteissa. Hänessä yhdistyvät asiantuntijuus, aito innostus ja kyky saada ihmiset tekemään yhdessä. Hän puhui tärkeän ja inspiroivan asian puolesta kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville. Hänen sanansa ja viestinsä kantavat paljon viime vuotta pidemmälle. Timonen osoitti tehtävässään ihailtavaa turnauskuntoa ja innostusta koko viime vuoden ajan ja luotsasi suomalaisten kansallisidentiteetin nextille levelille.

Vuoden viestintäkonsultti

Essi Orama, SEK

Essi Oramalla on aito intohimo asiakkaan liiketoimintaan ja haasteiden ratkaisemiseen. Hän on henkeen ja vereen asiakaspalvelija ja syvästi innostunut työstään, minkä myös työkaverit allekirjoittavat. Asiakkaan kiitettävät lausunnot ja useat pokatut palkinnot osoittavat lahjomattomasti hänen kykynsä viestinnän haastavalla kentällä. Orama on monessa asiakastyössä kannuksensa hankkinut viestintäammattilainen, jolla on poikkeuksellisen vahvaa toimialaosaamista elintarvikealalla.

Vuoden viestintätoimisto

Ellun Kanat

Missionaan viestinnän disruptointi Ellun kanat on herätellyt viestintäorganisaatioita ottamaan isompi rooli organisaation kasvussa ja muutoksessa. Tältä toimistolta löytyvät kaikki: hyvät ja palkitut työt, tyytyväiset työntekijät ja asiakkaat, asiakkaiden oivat tulokset, taloudellinen vakaa menestys, rohkeus ravistella rakenteita ja tarttua julkisuuden mahdollisuuksiin sekä halu olla räväkästi ja näkyvästi omaa mieltä. Toimisto on tehnyt viestinnän alaa tunnetuksi jakamalla avoimesti näkemyksiään koko alan kehittämiseksi.