Vuoden 2023 kilpailun päätuomari: Viestintäkilpailusta tuli viestintäkilpailu

Finnish Comms Awards -kilpailu uudistui vuonna 2022 niin, että kilpailukategorioissa korostettiin aiempaa voimakkaammin viestinnän strategista roolia ja neuvonannon merkitystä asiakkaalle. Ensimmäisen kerran jälkeen kerättiin opit ja nyt 2023 jatkamme uudistuneen kilpailun eteenpäin viemistä.

Ainakin minun korviini kantautunut palaute uudistuksesta oli voittopuolisesti hyvää. Päivitetty Finnish Comms Awards tuo nyt esiin sitä työtä, mitä me viestintäkonsultit arjessamme teemme. Viestintäkilpailusta tuli viestintäkilpailu.

Kilpailu tuo esiin viestinnän voiman ja laajuuden

 

Olen itse ollut mukana kilpailussa eri rooleissa sen perustamista saakka. Kilpailu on elänyt hienosti ja tuo näin esiin viestinnän roolia ja merkitystä ajassa. Uudistettu Finnish Comms Awards jakautuu kahteen pääkategoriaan, strategiseen neuvonantoon ja konsultointiin sekä viestintäkampanjoihin. Tämä tuo esiin viestinnän voiman ja laajuuden. Viestintää tarvitaan hyvin erilaisissa tilanteissa – ja silloin myös sen ottama muoto on eri.

Viestinnän hienous on juuri tämä monimuotoisuus. Joskus se on yhden vaikuttavan viestin muotoilua laajoine taustatöineen. Välillä se on muiden valmentamista ja auttamista onnistumaan omassa viestinnässään. Ajoittain se on näkemysten ja asiantuntijuuden näkyvää esiintuomista, toisinaan vaikuttamista taustalla. Ja joskus upeita, kaikille näkyviä kampanjoita. Viestinnällä vaikutetaan yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin, rakennetaan upeita tarinoita ja muokataan mielipiteitä.

Muutos keskeisessä roolissa

 

Hankalin osa viestinnän arvioimisessa ja paremmuusjärjestykseen laittamisessa on tulosten arvioiminen ja niiden suhteuttaminen. Kilpailun kategorioissa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin se, että aina työt eivät ole suuria ja näkyviä ja se joukko, jolle viestitään, voi olla hyvinkin pieni.

Päätuomarina koen erityisen tärkeänä, että kilpailutöistä pystyttäisiin löytämään viestintätyöllä ja konsultoinnilla aikaansaatu muutos. Se ei välttämättä aina näy luvuissa, vaan se voi olla jotain vaikeammin mitattavaa. Näen tämän keskeisimpänä punaisena lankana tuomaristotyössä. Meidän tehtävämme on löytää ja palkita se muutos, mitä viestinnällä on saatu aikaan. Tavoitteesta riippuen pelkkä näkyvyys ei välttämättä vielä ole tulos, vaan vasta välietappi. Siinä myös vinkki töitä kirjoittaville.

Kilpailu on nyt avattu ja töitä odotamme syyskuun alkuun saakka. Toivon mahdollisimman paljon huikeita viestintätöitä meille arvioitavaksi. Onnea kaikille kisaan!

 

 

Kirjoittaja: Vuoden 2023 kilpailun päätuomari ja SEKin Viestintäliiketoiminnan johtaja Tiina Hosiokoski.

”Olen toiminut viestinnän parissa koko aikuisen työurani, eli 20 vuotta. Vuosien varrella olen rakastunut ammattiini yhä uudelleen. Viestinnässä upeinta on sen vaikuttavuus. Viestinnällä voidaan saavuttaa uskomattomia asioita. Myös pilata paljon. Viestintä on taitolaji ja olen onnekas saadessani työskennellä sen parissa.”