Murros on ikuista

Mikä on huonoin kuulemasi perustelu sille, ettei asioita haluta tai viitsitä muuttaa?

 

Itse näen punaista joka kerta, kun selitykseksi annetaan: ”Näin hommat on aina tehty”. Mikäli viestinnän parissa työskentelevät ajattelisivat edes rahtusen tämän suuntaisesti, olisivat alan rattaat lakanneet pyörimästä aikoja sitten. Ainoa pysyvä asia viestinnässä onkin se, ettei mikään ole pysyvää.

 

Todistamme aikaa ihmiskunnan historiassa, jossa tietoa on tarjolla enemmän kuin koskaan ja muutokset vaativat alituista valmiutta reagoida. Kehitys ei toki ole keskittynyt ainoastaan viestinnän saralle. Elokuussa pyörähti käyntiin kymmenes vuoteni konsulttimaailmassa. Koko tämän ajan alamme on elänyt jatkuvan murroksen ikeessä.

 

Urani alkuvaiheessa visuaalinen viestintä herätti kiivasta keskustelua. Puhuttiin (hilppasen ennenaikaisesti), kuinka video tulisi syrjäyttämään kuvan, kuten kuva syrjäytti tekstin. Suhtauduin asiaan kuolemanvakavasti, sillä koin sisällöntuotannon tuolloin leipälajikseni, ja loikkasin kiireesti visuaalisen muotoilun kurssille.

Teksti ilmaisu- ja viestintäkeinona ei ole lakannut olemasta

Näin jälkikäteen voin todeta, että vaikka videoiden ja visuaalisen viestinnän osuus on kasvanut, oli huoli ennenaikainen. Teksti ilmaisu- ja viestintäkeinona ei ole lakannut olemasta ja hyville kirjoittajille on edelleen töitä. Tekoäly tulee mullistamaan työskentelytapojamme, mutta se on laajempi aihe ja kokonaan toinen keskustelu. Uskon sitä paitsi vakaasti, ettei kone voi ikinä ilmaisussaan yltää yhtä syvälle kuin ihmismieli.

 

Suomen mediakenttä on myös ollut murroksessa niin kauan kuin muistan. Sosiaalisen median ja vaikuttajien roolin kasvaessa perinteisen median kuihtuminen näytti väistämättömältä. Mediatalot ovat edelleen suurten haasteiden edessä, mutta niiden asema tiedonvälittäjinä on yhä kiistaton ja arvostus korkea. Fuusiot ja toimitusten kutistuminen ovat pakottaneet konsultit kehittämään toimintatapojaan ja hiomaan toimituksiin lähtevät viestit entistä houkuttelevimmiksi.

 

Muistan, kuinka jännittäviltä ensimmäiset toimittajille tekemäni pitchaukset tuntuivat. En silloin olisi mitenkään voinut uskoa, että vuonna 2023 media joutuu puolustelemaan olemassaoloaan vallanpitäjille. Meidän viestijöiden tehtävä on puolustaa vapaata mediaa, sananvapautta ja journalistien oikeuksia maalittamista ja uhkailua vastaan. Riippumaton media on demokratian peruspilari ja hyvinvoivan yhteiskunnan puntari. Se ei saa murentua painostuksen määrästä tai suunnasta huolimatta.

Kymmenen vuoden aikana suuntaus on ollut kohti rohkeampaa, merkityksellisempää ja muutoshakuisempaa viestintää

Kenties merkittävin muutos konsulttivuosikymmeneni aikana onkin tapahtunut arvoissa. Siinä missä ennen toimistoissa saatettiin arpoa, missä määrin asioihin voi ja uskaltaa ottaa kantaa, nyt konsultit janoavat asiakkuuksia, joissa heillä on yhdessä mahdollisuus saada aikaan hyvää ja merkityksellistä. Hyssyttely kuuluu menneisyyteen. Viimeistään Ukrainan sota osoitti tämän.

 

Kymmenen vuoden aikana suuntaus on siis ollut kohti rohkeampaa, merkityksellisempää ja muutoshakuisempaa viestintää. Pidetään tästä yhdessä kiinni.

 

Ai niin. Aristoteleen vakuuttavuuden kolmikantaoppi ethos, pathos ja logos on pitänyt arvonsa rapiat 2 000 vuotta, joten ehkä viestinnässä sittenkin on sentään jotain pysyvää.

 

Kirjoittaja: Janne Malinen, SEKin viestinnän asiakkuusjohtaja.
Hänet on palkittu moninkertaisesti niin koti- kuin ulkomaisissa alan kilpailuissa. Vuonna 2022 hänet valittiin vuoden viestintäkonsultiksi.